Dardanos Tarihi

Dardanos Tarihi

Dardanos Antik Kenti İzmir yolu üzerinde Hasan Mevsuf Şehitliği’nin bulunduğu yerdedir. Çanakkale Boğazı yöresinde kurulan en eski kenttir. Birçok efsaneye konu olmuştur. Bu kentin kurucusu Dardanos’tur. Dardanos’un bu yöreye gelişi değişik efsaneler şeklindedir.

Bir efsaneye göre Dardanos, Samotras (Semadirek ) kralı Kortios’un oğludur. Arkadi krallarından biri olan Şersis’in kızı ile evlenir. Bir süre sonra eşinin erkek kardeşi Pasyon ile kavga ederek onu öldürür. Bunun üzerine adadan kaçarak Anadolu’da Hellespont yöresine gelir. Bu yörenin kralı olan Koker (M.Ö. 1590) ona iyi davranır ve kızı Yani ile onu evlendirir. Daha sonra krallığını ona bırakır. Dardanos kral olur olmaz yörede kendi adını taşıyan bir kent kurar. M.Ö. 1537 yılında ölür. Eski adı Hellespontos olan boğaza bu kentten dolayı Dardanelles adı verilmiştir.

Bir başka efsaneye göre Dardanos, Yunan tanrılarından Atlas’ın kızı Elektra ile tanrılar tanrısı Zeus’un oğludur. Samothrake adasında kız kardeşi İssion ile birlikte yaşarmış. Bir gün kız kardeşi İssion ölmüş, adayı sular basmış. Bunun üzerine Dardanos bir sala binerek bu adadan uzaklaşmış ve Anadolu2da bu yöreye gelmiş. Buranın kralı olan Teuker onu iyi karşılamış ve kızı Batiei ile evlendirmiş. Bu kral aynı zamanda o yörenin en büyük dağı olan İda dağı ile en büyük akarsuyu olan Skamandros’un oğluymuş.

Kral  Teuker kısa bir süre sonra krallığını Dardanos’a devreder. Dardanos’un ölümü üzerine oğlu Arihtonyos kral olmuş. Zamanı gelip o ölünce onun oğlu Tro kral olur.(M.Ö. 1462) Tro kral olur olmazkrallığın merkezi Dardani olmasına rağmen o da kendine bir kent yaptırmış. Bu kent, Troy adını alır.

Bir efsaneye göre Dardanos kentinin asıl kurucuları Aoillerdir. Kent, Dardanos Tümülüsünün açılması ile ortaya çıkmıştır.

Dardanos Tarihi